Các lĩnh vực

xây dựng cơ điện

xây dựng cơ điện

MEC: Thiết thế, thi công lắp đặt các hệ thống cơ điện.

Xử lý cặn công nghiệp

Xử lý cặn công nghiệp

Thiết bị làm sạch cặn, diệt rêu, tảo cho các hệ thống giải nhiệt nước tuần hoàn hở trong công nghiệp