Xử lý cặn cho hệ thống chiller

     

MEC cung cấp thiết bị DESCALER làm sạch cặn cho hệ thống chiller giải nhiệt nước

  1. Làm sạch bình ngưng(Condenser), Sạch đường ống
  2. Ngăn ngừa cặn bám trong bình ngưng
  3. Sạch cặn trên tháp giải nhiệt, diệt rong rêu, tảo.

Tin Liên Quan