Sự kiện

03
2019
06
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

MEC tuyển dụng Kỹ sư cơ điện, Điện lạnh, Tự động hóa, Điện Tử. Ngành kinh tế, kế toán Nhân viên bán hàng, Sales, Maketing