Descaler – giải pháp an toàn hiệu quả đối với hệ thống giải nhiệt cho lò cao tần

Việc làm mát vòng đồng của lò cáo tần, rất quang trọng. Việc sử dụng hóa chất sẽ gây ăn mòn, hư hại

cho vòng đồng và cực kỳ nguy hiểm khi xảy ra sự cố. Descaler là một giải pháp toàn diện, làm sạch cặn

đảm bảo giải nhiệt tốt và an toàn tuyệt đối.

Tin Liên Quan