Descaler cho máy ép nhựa

Descaler là thiết bị chuyên dụng làm sạch cặn cho hệ thống máy ép nhựa:

  1. Làm sạch cặn và trong khuôn
  2. Làm sạch cặn bám trong bộ giải nhiệt dầu của máy ép nhựa
  3. Sạch cặn trong bộ gia nhiệt cho khuôn
  4. Sạch cặn trên tháp giải nhiệt và đường ống và ngăn không cho cặn bám trở lại

Tin Liên Quan