Nhà máy AICA

Nhà máy AICA

Giá bán: Liên hệ

Nhà máy AICA
KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai
Descaler làm sạch cặn cho hệ thống heatexchanger giải nhiệt cho nguyên liệu hóa chất, chế tạo keo dính.