Nhà máy LIXIL, Tập đoàn LIXIL Nhật Bản

Nhà máy LIXIL, Tập đoàn LIXIL Nhật Bản

Giá bán: Liên hệ

Nhà máy LIXIL, Tập đoàn LIXIL Nhật Bản KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai
Descaler làm sạch cặn cho hệ thống chiller