Nhà máy nhựa Hòa An

Nhà máy nhựa Hòa An

Giá bán: Liên hệ

Nhà máy nhựa Hòa An
KCN Thuận Thành, Bắc Ninh
Descaler làm sạch cặn cho hệ thống máy ép nhựa và bộ Heater