Nhà máy PHI

Chủ đầu tư: Công ty PHI

Tên dự án: Nhà máy PHI

Địa chỉ:Khu công nghiệp Đại An- Hải Dương

Công việc chính:HỆ THỐNG ĐKHH VÀ THÔNG GIÓ

Nhà máy PHI

Giá bán: Liên hệ

Mô tả ngắn

Chủ đầu tư: Công ty PHI

Tên dự án: Nhà máy PHI

Địa chỉ:Khu công nghiệp Đại An- Hải Dương

Công việc chính:HỆ THỐNG ĐKHH VÀ THÔNG GIÓ