THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Chủ đầu tư: CÔNG TY THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Tên dự án: THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Công việc chính:  ĐẠI TU HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CAO TRÌNH 40, 28, BUỒNG PHÂN PHỐI ĐIỆN 10,5KV

THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Giá bán: Liên hệ

Mô tả ngắn

Chủ đầu tư: CÔNG TY THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Tên dự án: THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Công việc chính:  ĐẠI TU HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CAO TRÌNH 40, 28, BUỒNG PHÂN PHỐI ĐIỆN 10,5KV