Tòa nhà Văn phòng và Nhà ở CBCNV Công ty Mộc và Xây dựng Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thang máy và thiết bị Thăng Long

Tên dự án: Tòa nhà Văn phòng và Nhà ở CBCNV Công ty Mộc và Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: 99 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Công việc chính: Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió .

Tòa nhà Văn phòng và Nhà ở CBCNV Công ty Mộc và Xây dựng Hà Nội

Giá bán: Liên hệ

Mô tả ngắn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thang máy và thiết bị Thăng Long

Tên dự án: Tòa nhà Văn phòng và Nhà ở CBCNV Công ty Mộc và Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: 99 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Công việc chính: Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió .