Thông tin tuyển dụng

MEC tuyển dụng

Kỹ sư cơ điện, Điện lạnh, Tự động hóa, Điện Tử.

Ngành kinh tế, kế toán

Nhân viên bán hàng, Sales, Maketing

Tin Liên Quan